Documentcontrole
Kent u de echtheidskenmerken in deze documenten?
Nieuwsgierig!
Check de demo
Aannemen van Personeel
Hoort het identiteitsdocument wel bij de persoon
die bij u in dienst wil treden?
Nieuwsgierig!
Check de demo
Proefrit
Geeft het rijbewijs u de garantie dat de auto
wordt teruggebracht?
Nieuwsgierig!
Check de demo
Leeftijdscontrole
Weet u zeker dat de geboortedatum niet is vervalst?
Nieuwsgierig!
Check de demo
Cash Betalen
Betalen al uw klanten met echte bankbiljetten?
Nieuwsgierig!
Check de demo
Verificatie QR-code
Komen bij een geldige code; initialen en geboortedatum overeen met het identificatiebewijs?
Nieuwsgierig?
Check de demo
Previous slide
Next slide

Van onze partner

www.keesingtechnologies.comWebversion

ID verificatie & tewerkstelling van vluchtelingen uit Oekraïne


De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een ongekende humanitaire crisis.
 Naar schatting zijn rond 6,5 miljoen mensen binnen Oekraïne ontheemd en zijn reeds ruim drieënhalf miljoen mensen in de Europese Unie aangekomen op zoek naar een veilig heenkomen, ook in Nederland.

Keesing Technologies wil graag een bijdrage leveren aan het helpen tegemoet te komen aan de behoeften van deze vluchtelingen door u de richtlijnen en tools te geven voor een gedegen identiteitscontrole die ervoor zorgt dat zij toegang kunnen krijgen tot werk, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.

Lees meer: Extra informatie beschikbaar

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft een nieuw document ingevoerd, namelijk het O-Document. O staat voor Ontheemdendocument. Een voorbeeld hiervan is in de   carrousel opgenomen. Update: 26 september 2022

www.Echtheidskenmerken.nl

Informatie – Kennis – Controle MRZ – Online Training

De website Echtheidskenmerken.nl voorziet u niet alleen van informatie over alle Nederlandse identiteitsdocumenten, maar ook over de Euro bankbiljetten, over documenten in gebruik bij burgerzaken en zelfs over beveiligd briefpapier van officiële instanties. Het streven is er op gericht om op de website alle documenten in Nederland, die voorzien zijn van echtheidskenmerken, te analyseren en beschikbaar te maken, met het doel om fraude te voorkomen en te bestrijden. Het faciliteren van kennis over beveiligde documenten is essentieel om misbruik te kunnen herkennen. Immers “Kennen is Herkennen”.

INFORMATIE  op  MAAT  voor  Front- of Backoffice medewerker

  Front-Office voor nog geen € 15,00 pm   Ga naar…

Nieuw ALERT - 18 juni 2020

“Prop Copy”

Een nieuw falsificaat van eurobankbiljetten wordt in heel Europa ter betaling aangeboden, met name bij retailers. Dit nieuwe falsificaat wordt “Prop Copy” genoemd en het zijn nagemaakte eurobankbiljetten van de 2e generatie, behalve de coupure van 100 euro. Dit type falsificaat heeft wel enigszins overeenkomsten met de zogenoemde “Movie Money”. Zie afbeeldingen hiernaast.

Hoe zijn deze valse biljetten te herkennen?

  1. “Prop Copy” eurobankbiljetten zijn eenvoudig te herkennen omdat ze geen enkel echtheidskenmerk bevatten.
  2. Op de achterzijde van het biljet, aan de rechterkant in het onbedrukte gedeelte, is “Prop Copy” gedrukt. Hieraan zijn deze biljetten makkelijk als vals te herkennen.
  3. De kleuren van de biljetten vertonen een fletse indruk in tegenstelling tot echte biljetten die krachtige kleuren hebben.
  4. De biljetten zijn geheel in offset gedrukt, inclusief de echtheidskenmerken die op echte eurobankbiljetten zitten, waardoor ze niet het juiste effect tonen.
  5. Bij aanstraling van de “Prop Copy” biljetten met een UV-lamp lichten deze helder op. (Niet optisch dood dus)
  6. Voor zover bekend zijn van dit falsificaat biljetten van 10, 20, 50 en 100 Euro in omloop.
De vorige Alert over de “Movie Money” falsificaten, is opgeslagen in de rubriek ALERT, die onder de button Fraude-Nieuws is geplaatst.

A L E R T

Dutch ID Monitor

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is constant op zoek naar ervaringsgegevens van gebruikers van paspoorten en de Nederlandse identiteitskaart. Met name hoe de echtheidskenmerken worden gebruikt bij controles. Om deze informatie te kunnen ontvangen en te analyseren is de Dutch ID monitor opgezet.

Doel

Resultaten van de monitor worden gebruikt voor het doen van voorstellen van eventuele aanpassingen van de reisdocumenten ten behoeve van het controle gemak en de beveiliging. De resultaten zijn ook van belang voor beleidswijzigingen en aanpassingen aan trainingen voor controlerende instanties. Meer informatie zie: DID infoblad v 1.4-2018.

Actueel

Kentekenplaten opgenomen

Op 23 november 2019 maakte een reportage van Nieuwsuur duidelijk hoe criminelen gebruikmaken van valse kentekenplaten. (zie artikel in Fraude-Nieuws) Uit de reportage bleek dat originele kentekenplaten voorzien zijn van echtheidskenmerken. In overleg met de RDW heeft het management team besloten die echtheidskenmerken op te nemen op deze website. Ons doel is, om niet alleen echtheidskenmerken van documenten op te nemen maar, ook van objecten die een maatschappelijk belang vertegenwoordigen en voorzien zijn van echtheidskenmerken. Deze objecten kunnen van de overheid zijn maar ook van andere instellingen.

Nieuwe documenten

Onlangs heeft de RDW ons voorzien van twee specimen kentekenbewijzen die momenteel in circulatie zijn. Deze kentekenbewijzen zijn toegevoegd aan het bestand van Echtheidskenmerken.nl. Momenteel bevat de database 46 Nederlandse documenten waarvan de echtheidskenmerken uitgelicht worden middels meer dan 1500 afbeeldingen.

Vaarbewijzen

Echtheidskenmerken.nl heeft de mogelijkheid gekregen om de nieuwe Vaarbewijzen die op 01 januari 2020 zijn uitgegeven door het CBR, op te nemen in de website. Het betreft een 5-tal  vaarbewijzen, die elk uitgegeven worden voor een aparte categorie. De kaart heeft het formaat van het rijbewijs (TD-1) en gemaakt van hetzelfde basismateriaal, namelijk polycarbonaat. Het nieuwe vaarbewijs bevat een aantal bekende echtheidskenmerken zoals Optisch Variabele Inkt, Microtekst en de kaart heeft een voelbaar reliëf. De vaarbewijzen zijn als een aparte categorie opgenomen in de index. Geïnteresseerden wordt aangeraden om deze nieuwe documenten te bekijken want het beveiligingsniveau van deze kaarten is enorm toegenomen.  

Nieuwe-Ontwikkelingen

Bron: www.RVIG.nl 8-06-2022.

Uitlezen chip op het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart binnenkort uitsluitend via PACE-protocol.

Om aan de hoogste eisen van gegevensbeveiliging te voldoen is het binnenkort niet meer mogelijk om de chip op het Nederlands paspoort of identiteitskaart via het BAC-protocol (Basic Access Control) uit te lezen. Vanaf dat moment is het uitlezen van de chip alleen via het PACE-protocol (Password Authenticated Connection Establishment) mogelijk. Lees meer: . . . .

Als gevolg van de Brexit kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het VK worden gereisd. Een identiteitskaart is dan niet meer geldig. Wél gelden er enkele uitzonderingen. worden Lees meer: . . . .

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid -Justis – 29 juni 2021.

Justis past per 30 juni 2021 de tekst over de echtheidskenmerken op de Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP) aan. Dit doen wij om begrijpelijk en duidelijk te communiceren. Lees meer: . . . .

Bron:  Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

Toolkit nieuw model Nederlandse identiteitskaart

Uitgevende instanties kunnen onderstaande middelen en informatieteksten gebruiken om burgers te informeren over het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart. Het nieuwe model van deze kaart wordt op maandag 2 augustus 2021 geïntroduceerd.   Lees meer: _ _ _ _

Bron: RVIG 04-01-2021

In 2021 krijgt de Nederlandse identiteitskaart (NIK) een extra functionaliteit, vingerafdrukken, BSN in QR-code op de achterkant en een aantal visuele aanpassingen. Ook wordt een nieuwe kwaliteitsstandaard voor de vingerafdrukken geïntroduceerd. Lees meer:

Bron: NU.nl – 26-03-2021

Identiteitskaarten met een inlogfunctie voor DigiD kampen met een storing. Nadat de inlogfunctie aangezet wordt, kan een storing in de chip van de kaarten ontstaan. Hierdoor kunnen documentscanners in bijvoorbeeld banken en ziekenhuizen de ID-kaarten niet altijd goed uitlezen, schrijft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens op zijn website.  Lees meer: . . . .

Bron: AD.nl 12-03-2021

In ‘s-Gravenzande is iets bijzonders aan de hand: een lokale munt wint er door de sluiting van winkels en de oproep om meer bij lokale ondernemers te kopen aan populariteit. De Westlandse Watermunt wordt inmiddels door dertig lokale ondernemers geaccepteerd.   Lees meer: . . . .

Bron: European Commission/EU research results, 24-08-2020

Fraudulent identity and security documents are essential for many types of criminal activity including people trafficking and illegal social insurance benefits. An EU initiative introduced a document examination system that authenticates printing techniques as well as printer and paper sources. Lees meer: . .

Bron: De Telegraaf, 23-7-2020

De bekende paspoortcontrole op Schiphol door marechaussees achter balies gaat verdwijnen. Reizigers zullen in een gang op afstand worden gecontroleerd zonder dat ze hun reisdocument uit hun zak of tas hoeven te halen. Lees meer: . . . .

Bron: NOS.nl 4 juli 2020.

Over een aantal jaar wordt geen geslachtsaanduiding meer vermeld op identiteitskaarten. Minister Van Engelshoven heeft dat laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. In paspoorten blijft ‘man’, ‘vrouw’ of ‘X’ wel staan vanwege Europese regelgeving. Lees meer: . . . .

Bron: NOS.nl 01-10-2019

Vanaf augustus 2021 wordt het zichtbare Burgerservicenummer (bsn) op paspoorten en identiteitskaarten vervangen door een QR-code. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer . . . .

Bron: Newscientist.nl/ 13 september 2019.

Op welke bankbiljetten overleven ziekteverwekkende bacteriën het beste? Het onderzoek naar die vraag leverde de Nederlanders Andreas en Timothy Voss een Ig Nobelprijs op. Lees meer: . . . .

Bron: NOS.nl 15 juli 2019.

Het nieuwe Britse geldbiljet van 50 pond krijgt de afbeelding van wiskundige Alan Turing. Turing was het brein achter het kraken van de geheime Enigma-code van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden konden daardoor de geheime instructies van de Duitse strijdkrachten ontcijferen en ‘meelezen’. Lees meer: . . . .

Bron: NOS.nl 8 december 2018.

Meestal stelt hij zichzelf voor als ‘de onzichtbare man’. Toufic Al Rjula kan namelijk niet bewijzen waar hij is geboren. Zijn geboorteakte raakte hij kwijt in Koeweit tijdens de Golfoorlog in 1990. En omdat ook het overheidsgebouw werd verwoest kon hij geen kopie krijgen. Lees meer: . . . .

error: Deze content is beveiligd !!
Scroll naar boven

Zeg NEE tegen IDENTITEITSFRAUDE

Als een controleur een identiteitsdocument goed controleert dan heeft dat minimaal 2 voordelen. Ten eerste, toont dit respect voor de identiteit van de wettige houder, zodat niemand anders daar gebruik van kan maken. Ten tweede bij een goede controle zal een (ver)vals(t) document of een look-a-like onderkend worden en daardoor misbruik voorkomen. Vanuit dit perspectief biedt echtheidskenmerken.nl controleurs een aantal praktische handvatten. Als je meer wilt weten over de manier waarop je documenten kunt controleren en welke kenmerken de documenten bevatten klik dan op de demo versie van de website. Echtheidskenmerken.nl bevat tevens een uitgebreide bibliotheek waarin uitleg wordt gegeven over de diverse echtheidskenmerken en de manier waarop ze worden toegepast of vervaardigd.

Vertrouwen is GOED, controle is BETER

Als een controleur een identiteitsdocument goed controleert dan heeft dat minimaal 2 voordelen. Ten eerste, toont dit respect voor de identiteit van de wettige houder, zodat niemand anders daar gebruik van kan maken. Ten tweede bij een goede controle zal een (ver)vals(t) document of een look-a-like onderkend worden en daardoor misbruik voorkomen. Vanuit dit perspectief biedt echtheidskenmerken.nl controleurs een aantal praktische handvatten. Als je meer wilt weten over de manier waarop je documenten kunt controleren en welke kenmerken de documenten bevatten klik dan op de demo versie van de website. Echtheidskenmerken.nl bevat tevens een uitgebreide bibliotheek waarin uitleg wordt gegeven over de diverse echtheidskenmerken en de manier waarop ze worden toegepast of vervaardigd.