Zeg NEE tegen IDENTITEITSFRAUDE

1000 mensen, bedrijven of officiële instanties zijn per dag slachtoffer van identiteitsfraude

In 2018 zijn 340.000 identiteitsbewijzen & reisdocumenten gestolen of vermist

Lees meer

VERTROUWEN is goed, CONTROLE is beter 

Een effectieve controle is ook in het belang van de wettige houder van het document

Lees meer

Echtheidskenmerken

De website Echtheidskenmerken.nl voorziet u niet alleen van informatie over alle Nederlandse identiteitsdocumenten, maar ook over de Euro bankbiljetten, over documenten in gebruik bij burgerzaken en zelfs over beveiligd briefpapier van officiële instanties. Het streven is er op gericht om op de website alle documenten in Nederland, die voorzien zijn van echtheidskenmerken, te analyseren en beschikbaar te maken, met het doel om fraude te voorkomen en te bestrijden. Het faciliteren van kennis over beveiligde documenten is essentieel om misbruik te kunnen herkennen. Immers “Kennen is Herkennen”.

Lees meer over achtergronden en doelstellingen

DEMO WEBSITE ECHTHEIDSKENMERKEN.NL

I N T E R E S S E ?  Neem een abonnement op Front-Office voor nog geen € 15,00 per maand. Ga naar…

ECHTHEIDSKENMERKEN.NL Helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen!

A L E R T

“Movie Money”

Al enige tijd wordt bij winkels zogenaamd “Movie Money” aangeboden ter betaling. Deze “Movie Money” biljetten zijn nagemaakte Eurobiljetten van de 2e generatie en zijn er in diverse coupures. Zie hiernaast.

Hoe zijn deze valse biljetten te herkennen?

  1. “Movie Money” biljetten zijn eenvoudig te herkennen omdat ze geen enkel echtheidskenmerk bevatten.
  2. Bij aanstraling van de “Movie Money” biljetten met een UV-lamp blijven deze redelijk donker (bijna optisch dood).
  3. Tevens staat zowel aan de voor- als op de achterzijde van de “Movie Money” biljetten, aan de zijkanten, verticaal de variërende tekst:
    “THIS IS NOT LEGAL IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS”
  4. Onder de Europese vlag linksboven op de voorzijde, staat in plaats van de handtekening van de president van de Europese Centrale Bank de tekst:  “Movie Money”.

Ongeveer 10% van de geaccepteerde falsificaten bij retailers in Nederland bestaat uit dit type falsificaat. Deze valse biljetten kunnen via internet worden besteld en zijn nagenoeg over heel Europa verspreid.

A L E R T

Dutch ID Monitor

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is constant op zoek naar ervaringsgegevens van gebruikers van paspoorten en de Nederlandse identiteitskaart. Met name hoe de echtheidskenmerken worden gebruikt bij controles. Om deze informatie te kunnen ontvangen en te analyseren is de Dutch ID monitor opgezet.

Doel

Resultaten van de monitor worden gebruikt voor het doen van voorstellen van eventuele aanpassingen van de reisdocumenten ten behoeve van het controle gemak en de beveiliging. De resultaten zijn ook van belang voor beleidswijzigingen en aanpassingen aan trainingen voor controlerende instanties. Meer informatie zie: DID infoblad v 1.4-2018.

Ga naar de App Store en download Dutch ID App
GOOGLE PLAY APP STORE
WEBSITE – DOE MEE & DEEL UW ERVARINGEN

Actueel

Kentekenplaten opgenomen

Op 23 november 2019 maakte een reportage van Nieuwsuur duidelijk hoe criminelen gebruikmaken van valse kentekenplaten. (zie artikel in Fraude-Nieuws) Uit de reportage bleek dat originele kentekenplaten voorzien zijn van echtheidskenmerken. In overleg met de RDW heeft het management team besloten die echtheidskenmerken op te nemen op deze website. Ons doel is, om niet alleen echtheidskenmerken van documenten op te nemen maar, ook van objecten die een maatschappelijk belang vertegenwoordigen en voorzien zijn van echtheidskenmerken. Deze objecten kunnen van de overheid zijn maar ook van andere instellingen.

Nieuwe documenten

Onlangs heeft de RDW ons voorzien van twee specimen kentekenbewijzen die momenteel in circulatie zijn. Deze kentekenbewijzen zijn toegevoegd aan het bestand van Echtheidskenmerken.nl. Momenteel bevat de database 46 Nederlandse documenten waarvan de echtheidskenmerken uitgelicht worden middels meer dan 1500 afbeeldingen.

Vaarbewijzen

Echtheidskenmerken.nl heeft de mogelijkheid gekregen om de nieuwe Vaarbewijzen die op 01 januari 2020 zijn uitgegeven door het CBR, op te nemen in de website. Het betreft een 5-tal  vaarbewijzen, die elk uitgegeven worden voor een aparte categorie. De kaart heeft het formaat van het rijbewijs (ID-1) en gemaakt van hetzelfde basismateriaal, namelijk polycarbonaat. Het nieuwe vaarbewijs bevat een aantal bekende echtheidskenmerken zoals Optisch Variabele Inkt, Microtekst en de kaart heeft een voelbaar reliëf. De vaarbewijzen zijn als een aparte categorie opgenomen in de index. Geïnteresseerden wordt aangeraden om deze nieuwe documenten te bekijken want het beveiligingsniveau van deze kaarten is enorm toegenomen.     

Nieuwe-Ontwikkelingen

Bron: NOS.nl 01-10-2019

Vanaf augustus 2021 wordt het zichtbare Burgerservicenummer (bsn) op paspoorten en identiteitskaarten vervangen door een QR-code. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer . . . .

Bron: Newscientist.nl/ 13 september 2019.

Op welke bankbiljetten overleven ziekteverwekkende bacteriën het beste? Het onderzoek naar die vraag leverde de Nederlanders Andreas en Timothy Voss een Ig Nobelprijs op. Lees meer: . . . .

Bron: NOS.nl 15 juli 2019.

Het nieuwe Britse geldbiljet van 50 pond krijgt de afbeelding van wiskundige Alan Turing. Turing was het brein achter het kraken van de geheime Enigma-code van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden konden daardoor de geheime instructies van de Duitse strijdkrachten ontcijferen en ‘meelezen’. Lees meer: . . . .

Bron: NOS.nl 8 december 2018.

Meestal stelt hij zichzelf voor als ‘de onzichtbare man’. Toufic Al Rjula kan namelijk niet bewijzen waar hij is geboren. Zijn geboorteakte raakte hij kwijt in Koeweit tijdens de Golfoorlog in 1990. En omdat ook het overheidsgebouw werd verwoest kon hij geen kopie krijgen. Lees meer: . . . .