GERAADPLEEGDE  LITERATUUR

door Bert van den Assem, Douwe Brongers, Joseph Rath, Ruud van Renesse, Karel Schell, Dirk Schuurman, Steven Tuinstra, SDU Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag 1994, ISBN 90 12 081270;

F.J.M. Wijnekus, en E.F.P.H. Wijnekus, Elsevier Science Publishers B.V. Sara Burgerhartstraat 25, 1000AE Amsterdam, ISBN: 0 444 42249 8;

Gaade Uitgevers, Amerongen, ISBN 90 6017 331 7.

door Drs. L.J. Bijl, hoofd afdeling fraude en techniek van het Gerechtelijk Laboratorium met bijdragen van R. Ter Kuile-Haller, schriftexpert aan het Gerechtelijk Laboratorium, Koninklijke Vermande BV – Uitgevers – Lelystad. ISBN 90 6040 936 1.

door Jos (A.C.T.) Schuurmans, GOC-Uitgeverij, Amsterdam – Gaade Uitgevers, Houten – Uitgeverij Grafisch Opleidingscentrum ISBN 90 6017 992 7