Privacyverklaring

P R I V A C Y V E R K L A R I N G

Algemeen   VERIDOC respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website Echtheidskenmerken.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan VERIDOC worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van VERIDOC te maken hebben. VERIDOC houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.Persoonsgegevens   In het kader van de dienstverlening van VERIDOC of wanneer u anderszins contact met ons heeft, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van VERIDOC legt VERIDOC de door u opgegeven gegevens vast. VERIDOC bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.Tevens informeert VERIDOC geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.VERIDOC gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening.Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met VERIDOC of indien dit wettelijk verplicht is.Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van VERIDOC naar de aard van het contact noodzakelijk is.U kunt te allen tijden de website van VERIDOC bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met VERIDOC te delen.Websites van derden   Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel door middel van banners/links/buttons met deze website zijn verbonden. VERIDOC kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. VERIDOC raadt u aan de privacy policies van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt en/of op de banners klikt.Cookies    VERIDOC maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van VERIDOC beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.Daarnaast maakt VERIDOC gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt VERIDOC inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VERIDOC heeft hier geen invloed op. VERIDOC heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.Derden hebben geen toegang tot de door VERIDOC geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van VERIDOC.Inzage en wijzigen van uw gegevens   Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met VERIDOC opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] Echtheidskenmerken.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.Wijzigingen in deze privacyverklaring   VERIDOC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.Wilt U liever persoonlijk contact   Neem dan telefonisch contact met ons op onder het navolgende telefoonnummer: + 31.(0) 6.1986.8973

********************

Versie: VERIDOC/1.1/januari 2020
Download Privacyverklaring….hier
error: Deze content is beveiligd !!
Scroll naar top